Dla firmy INTERBOX KAJZER Spółka jawna istotne jest osiągnięcie i utrzymywanie wysokiego poziomu jakości w zakresie produkcji i sprzedaży opakowań tekturowych. Dlatego też poprzez wdrożony i utrzymany System Zarządzania Jakością spełniający wymagania normy ISO 9001:2015 dążymy do ciągłego doskonalenia naszych procesów, dla osiągnięcia silnej pozycji konkurencyjnej na rynku oraz zadowolenia i satysfakcji Klientów.

Ustaloną politykę realizujemy poprzez:

  • Zaangażowanie całej załogi w zarządzaniu jakością,
  • Określenie kompetencji i odpowiedzialności w firmie,
  • Spełnianie wymagań prawnych,
  • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji załogi,
  • Optymalizację kosztów,
  • Rzetelne i terminowe świadczenie usług,
  • Ciągłe doskonalenie zarządzania.

Tak rozumianą Politykę Jakości, wraz z całą załogą będziemy realizować.